Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.

Положення і правила проведення події

Іміджевий конкурс краси та моди "Star Face of the Season"
Редакція діє з 03. 07. 2019

1. Загальні положення

1.1. Дані положення та правила проведення іміджевого конкурсу краси та моди «Star Face of the Season» (надалі­ Положення) визначають основні цілі, порядок та умови проведення іміджевого конкурсу краси та моди «Star Face of the Season» (надалі­ Конкурс).

1.2. Засновник та голова Оргкомітету Конкурсу: ФОП Грабовський Олександр Миколайович.

1.3. Організатор Конкурсу: компанія "Star Face Family" в обличчі засновника та керівника Грабовського Олександра Миколайовича, який очолює Оргкомітет іміджевого конкурсу краси та моди «Star Face of the Season». Безпосередня організація і проведення Конкурсу покладаються на Оргкомітет, який визначає склад учасниць Конкурсу, вирішує питання реклами, маркетингу, залучення відвідувачів, технічної, організаційної допомоги Учасницям/Учасникам, забезпечує охорону суспільного порядку під час проведення Конкурсу. Оргкомітет із затвердженням засновника Конкурсу формує склад журі Конкурсу.

1.4. Символіка Конкурсу: логотип, брендові матеріали, фірмовий стиль, кольори, дипломи та інші матеріали затверджуються Оргкомітетом та використовуються на його розсуд.

1.5. Місія Конкурсу: формування смаку в суспільстві, популяризація кращих модних тенденцій, підвищення естетичного рівня населення у сфері культури, краси, мистецтва та моди, залучення молоді до активного та здорового способу життя і створення для них іміджу сучасних та стильних особистостей, розвиток і наближення України до європейської культури. Зусилля Оргкомітету спрямовані на те, щоб створювати і надихати людей на успіх не обмежуючись будь-якими правилами та рамками в напрямку культури, краси та моди.

1.6. Оргкомітет Конкурсу: команда організаторів та координаторів події.

1.7. Організаційне, матеріально-­технічне, інформаційно­-правове забезпечення Конкурсу здійснюється за рахунок Оргкомітету Конкурсу, організаційних внесків Учасниць/Учасників, залучених спонсорських коштів та за рахунок інших джерел і надходжень, не заборонених чинним законодавством України.

1.8. Офіційний сайт Конкурсу: starfaceoftheseason.com.

2. Порядок проведення Конкурсу

2.1. Особа, яка бажає взяти участь в іміджевому конкурсі краси та моди «Star Face of the Season» має відповідати наступним вимогам (є чинними на період Конкурсу):

• дівчина або хлопець віком від 7 років до 29 років (неповнолітні особи діють за письмовою згодою батьків);
• зріст від 165 см (для дівчат) та від 170 см (для чоловіків) для категорії 16-29 років;
• не має судимостей та шкідливих звичок;
• повністю дієздатна(-ий), володіє необхідними і достатніми правами, даними для набуття і здійснення наданих прав і виконання покладених обов'язків.

2.2. Конкурс проводиться кожного року, з періодичністю 2 рази в рік. Дати Конкурсу можуть змінюватися кожного року в залежності від прийняття рішення Оргкомітетом. Час та місце проведення Конкурсу визначається Оргкомітетом та повідомляється у процесі підготовки до Конкурсу.

Конкурс проводиться у чотири етапи:

• 1-й етап (реєстрація) - відбувається реєстрація через заповнення анкети учасниками на офіційному сайті Конкурсу;
• 2-й етап (відбірковий) – онлайн-кастинг, моніторинг анкет та фотографій учасників і співбесіда з Оргокомітетом у подальшому в разі успіху;
• 3-й етап (підготовчий) – майстер-класи, постановка сценічних виходів (дефіле), фото та відео зйомки;
• 4-й етап (фінал) – конкурсні дефіле та нагородження.

2.3. Порядок проведення Відбіркового туру.

2.3.1. У Відбірковому турі приймають участь усі особи, що відповідають вимогам, зазначених в цих Правилах та заповнили анкету на сайті Конкурсу (starfaceoftheseason.com). При наданні недостовірних відомостей в анкеті, особа не допускається/знімається з участі в Конкурсі. Термін подачі анкет описуються на сайті (starfaceoftheseason.com), або в офіційних соцмережах Конкурсу (facebook або instagram).

2.3.2. Особи, що пройшли анкетування на сайті Конкурсу підтверджують, що всі дані, надані ними для Конкурсу, є особистими та являютья власністю, вільною від вимог третіх осіб, немає будь­-яких інших обставин, що перешкоджають використанню даних Оргкомітетом Конкурсу.

2.3.3. Факт розміщення анкети на сайті Конкурсу підтверджує прийняття особою умов участі в Конкурсі, згоду з Правилами Конкурсу, а також згоду на обробку та використання її персональних даних і фотографій. Адреса, телефон та e­mail можуть бути використані Оргкомітетом виключно для контакту з особою, що їх надала. Оргкомітет Конкурсу дотримується повної конфіденційності щодо контактних даних і не передає їх третім особам.

2.3.4. Оргкомітет має право відхилити анкету на участь у Конкурсі з підстав, передбачених цими Правилами (без пояснення причин особі, щодо якої прийнято відповідне рішення). Оргкомітет має право запросити особу, яка бере участь у відбірковому етапі на співбесіду чи додатковий офлайн-кастинг, у разі необхідності вимагати надання додаткової інформації, а також перевіряти достовірність наданої інформації.

2.3.5. За підсумками Відбіркового етапу Оргкомітет Конкурсу визначає необхідну кількість Учасниць/Учасників наступного етапу.

2.4. Порядок проведення підготовки до події. В рамках Підготовчого етапу Оргкомітет надає можливість Учасницям/Учасникам:

• брати участь у майстер­-класах, лекціях, показах, постановці дефіле, фото та відео зйомках, інших заходах, рекламних кампаніях спрямованих на популяризацію Конкурсу, з метою розкриття своїх здібностей, майстерності, творчих навичок, тощо;

2.5. Учасниці/Учасники зобов'язані:

• популяризувати Конкурс на власних сторінках в соціальних мережах (Facebook, Instagram, тощо);

• дотримуватися правил етики та моралі при розміщенні інформації в соціальних мережах, а саме не розміщувати інформацію агітаційно­-пропагандистського характеру; таку, що розпалює національну або релігійну ворожнечу або ображає національну гідність; інформацію еротичного та порнографічного характеру; інформацію, що містить зображення алкоголю, тютюну, наркотичних речовин тощо;

• не вчиняти дій та не публікувати інформації в інтернеті, що дискредитують партнерів, спонсорів, підрядників, інших Учасниць/Учасників та Оргкомітет в рамках Конкурсу.

2.6. Кількість Учасниць/Учасників Конкурсу визначається Оргкомітетом після попереднього відбору. За підсумками Підготовчого етапу Оргкомітетом Конкурсу визначаються Учасниці/Учасники, наступного етапу ­ Фіналу. Прізвища/імена (фотографії) Учасниць/Учасників публікуються на сайті Конкурсу (starfaceoftheseason.com), або в офіційних соцмережах Конкурсу (Facebook, Instagram, Telegram), або ж повідомляються особисто тим, хто пройшов до Підготовчого етапу. Оргкомітет Конкурсу має право на фото чи відеозйомку осіб, що беруть участь у Конкурсі. Оргкомітету надається право на використання усіх фото та відео матеріалів в рекламних та комерційних цілях, пов'язаних з популяризацією Конкурсу.

2.7. Порядок проведення Фіналу.

2.7.1. Учасниці/Учасники, що пройшли Відбірковий етап набувають статусу Учасників Конкурсу. Загальна кількість Учасниць/Учасників фіналу визначаються Оргкомітетом виходячи з їх відповідального ставлення до підготовчого етапу та дотримання даних Правил.

2.7.2. Порядок проведення Фіналу, а також права і обов'язки Оргкомітету та Учасниць/Учасників визначаються в окремому договорі. Учасниці/Учасники, що з будь­ яких підстав не уклали відповідний договір з Оргкомітетом, підлягають дискваліфікації, та не допускаються до участі у Фіналі.

2.8. Особи, що беруть участь у Конкурсі надають Оргкомітету виключні права щодо фото та відео­ матеріалів, як наданих під час анкетування, так і зроблених Оргкомітетом під час проведення Конкурсу, в комерційних і рекламних цілях (у тому числі в рекламній кампанії Конкурсу) без обмежень щодо строку та території та без права на отримання компенсації (винагороди), зокрема:

виключне право на використання фото та відео матеріалів, в тому числі його оприлюднення (випуск у світ); відтворення (в тому числі репродукування) будь­-яким способом та у будь­-якій формі; переробки, адаптації та/або внесення інших подібних змін; використання фото та відео матеріалів в друкованих та/або електронних виданнях, печатних виданнях, мережі Інтернет та засобах масової інформації (буклети, каталоги тощо); баз даних, тощо; супроводження фото та відео матеріалів, при їх використанні, ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями тощо; публічного показу; розповсюдження, продажу, передання в найм (оренду), на тимчасове зберігання (в тому числі з метою публічного показу як в Україні так і за її межами) оригіналу та/або примірників фото та відео матеріалів тощо; імпорту примірників фото та відео матеріалів, примірників їх переробок тощо); виключне право дозволяти використання фото та відео матеріалів; виключне право перешкоджати неправомірному використанню фото та відео матеріалів, в тому числі забороняти таке використання.

3. Номінації (Титули)

3.1. За підсумками фіналу Конкурсу обираються переможниці/переможці за наступними брендовими номінаціями:

• Star Face of the Season (Зіркове Обличчя Сезону);
• Star Face of the Season Ist runner up (перше віце Зіркове Обличчя Сезону);
• Star Face of the Season IInd runner up (друге віце Зіркове Обличчя Сезону);
• SFS Audience Choice Award (приз глядацьких симпатій);
• SFS Internet Audience Choice Award (приз глядацьких симпатій за інтернет версією);
• Додаткові номінації від спонсорів та партнерів.

3.2. Переможниця/переможець Конкурсу в номінації отримує відповідний титул, титульну стрічку, призи, диплом, квіти, додаткові призи (за бажанням спонсорів), а також: номінації Star Face of the Season (Зіркове Обличчя Сезону) для Переможця та Переможниці отримують можливість стати обличчям рекламної кампанії наступного сезону (в разі не згоди переможниці (-ця) в даній номінації приймати участь в запропонованій фотозйомці, Оргкомітет залишає за собою право замінити модель).

3.3. Переможниця/Переможець конкурсу визначаються за найбільшою сумою набраних балів членами журі. Брендові номінації визначаються членами журі за сумою набраних балів від головної до найменш головної номінації (не враховуючи спеціальні номінації від спонсорів/партнерів). Брендові номінації чи номінації від партнерів/спонсорів можуть бути призначені декільком особам одночасно (Учасниці/Учаснику), тобто одна особа має можливість отримати декілька номінацій на розсуд партнерів, які їх присвоюють.

3.4. Учасниця/Учасник, які набрали найбільшу кількість голосів глядачів фіналу конкурсу, стають переможцями в номінації SFS Audience Choice Award (приз глядацьких симпатій). Учасниця/Учасник, які набрали найбільшу кількість голосів на сайті для голосування starfaceoftheseason.com або в офіційному Telegram-каналі, стають переможцями в номінації SFS Internet Audience Choice Award (приз глядацьких симпатій за інтернет версією). Учасниця/Учасник може не отримати дану номінацію не зважаючи на найбільшу кількість балів, якщо за підрахунками членів журі Учасниця/Учасник отримав пріоритетнішу номінацію (маються на увазі головніші брендові номінації).

3.5. Брендові номінації можуть бути присвоєні лише одній особі в пріоритетності від важливої номінації до найменш важливої (пріоритетність номінацій: за підрахунками членів журі, приз глядацьких симпатій серед глядачів, приз глядацьких симпатій за версією інтернет-голосування, партнерські/спонсорські номінації).

3.6. Оргкомітет Конкурсу має право визначити додаткові номінації та призи, а також надати це право партнерам/спонсорам Конкурсу. Спеціальні партнерські/спонсорські номінації визначаються на розсуд представника компанії узгоджуючи їх з Оргкомітетом Конкурсу.

3.7. Призовий фонд формується за рахунок коштів або призів від спонсорів/партнерів, а також з організаційних внесків учасників. Призовий фонд складається з коштовних призів і подарунків від спонсорів/партнерів конкурсу, які розподіляються серед головних номінацій конкурсу "Star Face of the Season" для жіночої та чоловічої та дитячої категорій, якщо такі є в сезоні Конкурсу.

3.8. Виплата грошового еквіваленту вартості вручених подарунків (призів) не здійснюється. Призи та подарунки поверненню та обміну не підлягають. Якщо володарка/володар призу, подарунка не змогли скористатися ним за будь­-якої причини, не залежної від Оргкомітету, Оргкомітет не проводить додаткового розподілу призів та подарунків.

4. Журі Конкурсу

4.1. Для оцінки Учасниць/Учасників події, Оргкомітет створює Журі, до складу якого можуть входити: Організатори, представники спонсорів, партнерів, лідери думок, запрошені представники культури, мистецтва, спорту, політичні та громадські діячі, селебріті, тощо.

4.2. Журі оцінює Учасниць/Учасників, у тому числі виходи на сцені/подіумі, та за результатами оцінок приймає рішення про переможців. Журі не має права розголошувати результати Конкурсу до офіційного оголошення Оргкомітетом чи ведучим Конкурсу на сцені. Кожен член Журі має право голосу і веде обговорення з іншими членами Журі до прийняття рішення всіма членами Журі. Журі оцінює Учасниць/Учасників за шкалою 5 балів. Оргкомітет залишає за собою право не розголошувати імена членів журі до початку події за власним бажанням. Переможців Конкурсу та інші номінації визначаються за результатами всіх виходів на Конкурсі окрім показових, якщо такі є (сума балів). Рішення Журі із затвердженням Оргкомітету є остаточним і оскарженню не підлягає.

5. Підстави дискваліфікації

5.1. Оргкомітет залишає за собою право в безапеляційному порядку виключити з числа Учасниць/Учасників, осіб які надали недостовірні відомості (або які не надали додаткову інформацію та документи для їх підтвердження); які не виконують розпорядок заходів Конкурсу; що регулярно запізнюються або не відвідують назначені зустрічі, заняття, фото та відео зйомки; що порушують правила та положення документів, котрі регламентують порядок проведення Конкурсу; що дискредитують своїми вчинками звання Учасниць/Учасників Конкурсу; що не відповідають загальноприйнятим морально-етичним нормам і цінностям; що не внесли організаційний внесок; що не виконали програми підготовки до Конкурсу; що дискредитують права та обов'язки Оргкомітету; що порушили умови договору, а також, у разі допущення інших порушень, що перешкодили належному проведенню Конкурсу.

5.2. Оргкомітет має право дискваліфікувати учасницю/учасника та позбавити можливості участі у фіналі конкурсу в разі незадовільної підготовки до виступу на стадії генеральної репетиції та формуванні програми Конкурсу без можливості повернення організаційного внеску.

5.3. Дискваліфікація відбувається автоматично в разі ігнорування учасницею/учасником рекомендацій Оргкомітету Конкурсу, а також у випадку невиконання учасницею/учасником інших умов, передбачених цими Положеннями, або у випадку, якщо в Оргкомітету виникнуть сумніви щодо добросовісності участі в Конкурсі та участі в голосуванні за Приз глядаціких сімпатій в інтернеті.

6. Додаткові умови

6.1. Остаточний варіант проведення і наповнення фінального шоу і склад Конкурсної програми затверджуються Оргкомітетом у процесі підготовки до Конкурсу.

6.2. Оргкомітет залишає за собою право позбавлення титулу учасника (-ці) після закінчення Конкурсу без згоди членів журі в разі порушення умов даних Правил та Положень, а також загальноприйнятих морально-етичних норм.

6.3. Оргкомітет залишає за собою право оперативно в односторонньому порядку вносити доповнення та зміни в документи, що регламентують процес підготовки та проведення Конкурсу.

6.4. Оргкомітет Конкурсу володіє ексклюзивними правами на фото­, відео­ та друковані матеріали, виготовлені на його замовлення в рамках підготовки та проведення Конкурсу.

6.5. Якщо проведенню Конкурсу перешкоджає певна обставина або через обґрунтовані причини він не може проводитися, Оргкомітет залишає за собою право на свій розсуд змінити дати, припинити або скасувати Конкурс. Організатор не несе відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в тому числі антитерористичні операції, блокади, суттєві зміни у законодавстві, пандемія, що діє на території проведення Конкурсу, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

6.6. Оргкомітет залишає за собою право накладати штрафні санкції на учасників (попередньо ознайомивши учасників) у випадку систематичних запізнень чи пропусків призначених зустрічей у рамках підготовки до Конкурсу, самостійних внесень змін до запропонованого розкладу та графіку підготовчого процесу, неявки чи запізнення на примірки одягу, макіяж, зачіски, фото та відео зйомки, постановки дефіле та майстер-класи.

6.7. У разі виникнення будь­-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Конкурсу, цих Правил, офіційним визнається тлумачення Оргкомітету, яке є остаточним і обов'язковим для всіх осіб/Учасників Конкурсу та не підлягає оскарженню.

6.8. Участь в Конкурсі не передбачає витрат окрім організаційного внеску з боку осіб, що беруть в ньому участь, а витрати, зроблені ними за власною ініціативою, Оргкомітетом Конкурсу не відшкодовуються. В разі необхідності, витрати на транспортні послуги, харчування, проживання і т.д. особи, що беруть участь в Конкурсі, несуть самостійно. Сума організаційного внеску може складати від 5 000 грн до 9 000 грн (у вартість організаційного внеску включена двомісячна підготовка, відвідування майстер-класів, участь у фото та відео зйомках, примірках одягу та постановці дефіле, а також зачіски і макіяжі для однієї зйомки і безпосередньо Конкурсу, одяг для однієї зйомки та на всі дефіле в день Конкурсу, загальні призи та подарунки в день Конкурсу і призи для брендових номінацій).

6.9. Якщо учасник/учасниця, яка дала повну суму організаційного внеску, чи суму завдатку, відмовляється від виконання умов Договору, завдаток чи повна сума внеску не повертається, а залишається в Оргкомітету.

6.10. Учасник/учасниця Конкурсу бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з участю в Конкурсі.

6.11. Оргкомітет не несе відповідальності за не ознайомлення учасників Конкурсу з даними правилами.

6.12. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект голосування за Приз глядацьких симпатій (за інтернет версією) не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Оргкомітетом, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення голосування, Оргкомітет Конкурсу може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення голосування, або ж визнати недійсними будь-які його результати.

7. Реквізити та юридична адреса компанії

Одержувач ФОП Грабовський Олександр Миколайович
IBAN UA943220010000026000310084120
ЄДРПОУ 3372711276

Реквізити Банку
УНІВЕРСАЛ БАНК | monobank
МФО 322001
ЄДРПОУ Банку 21133352

Адреса компанії
Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 23 (бізнес-центр "Екстім Сіті", офіс 308), офіс компанії "Star Face Family".

8. Організатор Конкурсу краси та моди Star Face of the Season

Компанія "Star Face Family" в обличчі засновника та керівника Грабовського Олександра Миколайовича.