Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
 

ІНФОРМАЦІЯ

STAR FACE OF THE SEASON
Положення та правила проведення
ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ІМІДЖЕВОГО КОНКУРСУ КРАСИ ТА МОДИ "STAR FACE OF THE SEASON"

1. Загальні положення

1.1. Дані положення та правила проведення іміджевого конкурсу краси та моди «Star Face of the Season» (надалі­ Положення) визначають основні цілі, порядок та умови проведення іміджевого конкурсу краси та моди «Star Face of the Season» (надалі­ «Конкурс»).

1.2. Засновник та голова Оргкомітету Конкурсу: Грабовський Олександр Миколайович.

1.3. Організатор Конкурсу: ГО «Покоління без обмежень» за підтримки центру краси та моди «Star Face Family» в обличчі Грабовського Олександра Миколайовича, який очолює Оргкомітет іміджевого конкурсу краси та моди «Star Face of the Season». Безпосередня організація і проведення Конкурсу покладаються на Оргкомітет, який визначає склад учасниць Конкурсу, вирішує питання реклами, залучення глядачів, технічної, організаційної допомоги Учасницям/Учасникам, забезпечує охорону суспільного порядку під час проведення Конкурсу. Оргкомітет із затвердженням засновника формує склад журі Конкурсу.

1.4. Символіка Конкурсу – логотип, брендові матеріали, фірмовий стиль, кольори, дипломи та інші матеріали затверджуються Оргкомітетом та використовуються на його розсуд.

1.5. Місія Конкурсу: формування смаку в суспільстві, популяризація кращих модних тенденцій, підвищення естетичного рівня населення у сфері культури, мистецтва та моди, залучення молоді до активного та здорового способу життя і створення для них іміджу сучасних та стильних людей, розвиток і наближення України до європейської культури. Зусилля Оргкомітету спрямовані на те, щоб створювати і надихати людей на успіх не обмежуючись будь-якими правилами та рамками в напрямку культури, краси та моди.

1.6. Організаційне, матеріально-­технічне, інформаційно­-правове забезпечення Конкурсу здійснюється за рахунок Оргкомітету Конкурсу, організаційних внесків Учасниць/Учасників, залучених спонсорських коштів та за рахунок інших джерел і надходжень, не заборонених чинним законодавством України.

1.7. Офіційний сайт Конкурсу: starfaceoftheseason.com.

2. Порядок проведення Конкурсу

2.1. Особа, яка бажає взяти участь в іміджевому конкурсі краси та моди «Star Face of the Season» має відповідати наступним вимогам (є чинними на період Конкурсу):

• дівчина або хлопець віком від 16 років до 35 років (неповнолітні особи діють за письмовою згодою батьків);
• зріст від 165 см (для дівчат) та від 170 см (для чоловіків);
• не має судимостей, шкідливих звичок;
• повністю дієздатна(-ий), володіє необхідними і достатніми правами, даними для набуття і здійснення наданих прав і виконання покладених обов'язків.

2.2. Конкурс проводиться кожного року, з періодичністю 2 рази в рік. Дати Конкурсу можуть змінюватися кожного року в залежності від прийняття рішення Оргкомітетом. Час та місце проведення Конкурсу визначається Оргкомітетом та повідомляється у процесі підготовки до події.

Конкурс проводиться у чотири етапи:

• 1-й етап (реєстрація) - відбувається реєстрація через заповнення анкети учасниками на офіційному сайті;
• 2-й етап (відбірковий) – онлайн-кастинг, моніторинг анкет та фотографій учасників, співбесіда з Оргкомітетом;
• 3-й етап (підготовчий) – майстер-класи, постановка дефіле, фото та відео зйомки;
• 4-й етап (фінал) – конкурсні дефіле та нагородження.

2.3. Порядок проведення Відбіркового туру.

• У Відбірковому турі приймають участь усі особи, що відповідають вимогам, зазначеним в цих Правилах та заповнили анкету на сайті Конкурсу (starfaceoftheseason.com). При наданні недостовірних відомостей в анкеті, особа не допускається/знімається з участі в Конкурсі. Термін подачі анкет описуються на сайті (starfaceoftheseason.com), або в офіційних соцмережах Конкурсу (facebook або instagram).

• Особи, що пройшли анкетування на сайті Конкурсу підтверджують, що всі дані, надані ними для Конкурсу, є особистими та являютья власністю, вільною від вимог третіх осіб, немає будь­-яких інших обставин, що перешкоджають використанню даних Оргкомітетом Конкурсу.

• Факт розміщення анкети на сайті Конкурсу підтверджує прийняття особою умов участі в Конкурсі, згоду з Правилами Конкурсу, а також згоду на обробку та використання її персональних даних і фотографій. Адреса, телефон та e­mail можуть бути використані Оргкомітетом виключно для контакту з особою, що їх надала. Оргкомітет Конкурсу дотримується повної конфіденційності щодо контактних даних і не передає їх третім особам.

• Оргкомітет має право відхилити анкету на участь в Конкурсі з підстав, передбачених цими Правилами (без пояснення причин особі, щодо якої прийнято відповідне рішення). Оргкомітет має право запросити особу, яка бере участь у відбірковому етапі, на співбесіду, у разі необхідності вимагати надання додаткової інформації, а також перевіряти достовірність наданої інформації.

• За підсумками Відбіркового етапу Оргкомітет Конкурсу визначає необхідну кількість Учасниць/Учасників наступного етапу.

2.4. Порядок проведення підготовки до події. В рамках Підготовчого етапу Оргкомітет надає можливість Учасницям/Учасникам:

• брати участь у майстер­-класах, лекціях, показах, постановці дефіле, фото та відео зйомках, інших заходах, рекламних кампаніях спрямованих на популяризацію Конкурсу, з метою розкриття своїх здібностей, майстерності, творчих навичок, тощо;

2.5. Учасниці/Учасники зобов'язані:

• популяризувати Конкурс на власних сторінках в соціальних мережах (Facebook, Instagram, тощо);

• дотримуватися правил етики та моралі при розміщенні інформації в соціальних мережах, а саме не розміщувати інформацію агітаційно­-пропагандистського характеру; таку, що розпалює національну або релігійну ворожнечу або ображає національну гідність; інформацію еротичного та порнографічного характеру; інформацію, що містить зображення алкоголю, тютюну, наркотичних речовин тощо;

• не вчиняти дій та не публікувати інформації в інтернеті, що дискредитують інших Учасниць/Учасників та Оргкомітет в рамках Конкурсу.

2.6. Кількість Учасниць/Учасників Конкурсу визначається Оргкомітетом після попереднього відбору. За підсумками Підготовчого етапу Оргкомітетом Конкурсу визначаються Учасниці/Учасники, наступного етапу ­ Фіналу. Прізвища/імена (фотографії) Учасниць/Учасників публікуються на сайті Конкурсу (starfaceoftheseason.com), або в офіційних соцмережах Конкурсу (Facebook, Instagram, Telegram), або ж повідомляються особисто тим, хто пройшов до Підготовчого етапу. Оргкомітет Конкурсу має право на фото чи відеозйомку осіб, що беруть участь у Конкурсі. Оргкомітету надається право на використання усіх фото та відео матеріалів в рекламних та комерційних цілях, пов'язаних з популяризацією Конкурсу.

2.7. Порядок проведення Фіналу.

• Учасниці/Учасники, що пройшли Відбірковий етап набувають статусу Учасників Конкурсу. Загальна кількість Учасниць/Учасників фіналу визначаються Оргкомітетом виходячи з їх відповідального ставлення до підготовчого етапу та дотримання правил передбачених цими Положеннями.

• Порядок проведення Фіналу, а також права і обов'язки Оргкомітету та Учасниць/Учасників визначаються в окремому договорі. Учасниці/Учасники, що з будь­ яких підстав не уклали відповідний договір з Оргкомітетом, підлягають дискваліфікації, та не допускаються до участі в Фіналі.

2.8. Особи, що беруть участь у Конкурсі надають Оргкомітету виключні права щодо фото та відео­ матеріалів, як наданих під час анкетування, так і зроблених Оргкомітетом під час проведення Конкурсу, в комерційних і рекламних цілях (у тому числі в рекламній кампанії Конкурсу) без обмежень щодо строку та території та без права на отримання компенсації (винагороди), зокрема:

виключне право на використання фото та відео матеріалів, в тому числі його оприлюднення (випуск у світ); відтворення (в тому числі репродукування) будь­-яким способом та у будь­-якій формі; переробки, адаптації та/або внесення інших подібних змін; використання фото та відео матеріалів в друкованих та/або електронних виданнях, печатних виданнях, мережі Інтернет та засобах масової інформації (буклети, каталоги тощо); баз даних, тощо; супроводження фото та відео матеріалів, при їх використанні, ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями тощо; публічного показу; розповсюдження, продажу, передання в найм (оренду), на тимчасове зберігання (в тому числі з метою публічного показу як в Україні так і за її межами) оригіналу та/або примірників фото та відео матеріалів тощо; імпорту примірників фото та відео матеріалів, примірників їх переробок тощо); виключне право дозволяти використання фото та відео матеріалів; виключне право перешкоджати неправомірному використанню фото та відео матеріалів, в тому числі забороняти таке використання.

3. Номінації (Титули)

3.1. За підсумками Фіналу Конкурсу обираються переможниці/переможці за наступними брендовими номінаціями:

• Star Face of the Season (Зіркове Обличчя Сезону);
• Star Face of the Season Ist runner up (перше віце Зіркове Обличчя Сезону);
• Star Face of the Season IInd runner up (друге віце Зіркове Обличчя Сезону);
• SFS Audience Choice Award (приз глядацьких симпатій);
• SFS Internet Audience Choice Award (приз глядацьких симпатій за інтернет версією);
• Додаткові номінації від спонсорів та партнерів.

3.2. Переможниця/переможець Конкурсу в номінації отримує відповідний титул, титульну стрічку, призи, диплом, квіти, додаткові призи (за бажанням спонсорів), а також: номінації Star Face of the Season (Зіркове Обличчя Сезону) для Переможця та Переможниці отримують можливість стати обличчям рекламної кампанії наступного сезону (в разі не згоди переможниці (-ця) в даній номінації приймати участь в запропонованій фотозйомці, Оргкомітет залишає за собою право замінити модель).

3.3. Переможниця/Переможець конкурсу визначаються за найбільшою сумою набраних балів членами журі. Брендові номінації визначаються членами журі за сумою набраних балів від головної до найменш головної номінації (не враховуючи спеціальні номінації від спонсорів/партнерів). Брендові номінації чи номінації від партнерів/спонсорів можуть бути призначені декільком особам одночасно (Учасниці/Учаснику), тобто одна особа має можливість отримати декілька номінацій на розсуд партнерів, які їх присвоюють.

3.4. Учасниця/Учасник, які набрали найбільшу кількість голосів глядачів фіналу конкурсу, стають переможцями в номінації SFS Audience Choice Award (приз глядацьких симпатій). Учасниця/Учасник, які набрали найбільшу кількість голосів на сайті для голосування starfaceoftheseason.com або в офіційному Telegram-каналі, стають переможцями в номінації SFS Internet Audience Choice Award (приз глядацьких симпатій за інтернет версією). Учасниця/Учасник може не отримати дану номінацію не зважаючи на найбільшу кількість балів, якщо за підрахунками членів журі Учасниця/Учасник отримав пріоритетнішу номінацію (маються на увазі головніші брендові номінації).

3.5. Брендові номінації можуть бути присвоєні лише одній особі в пріоритетності від важливої номінації до найменш важливої (пріоритетність номінацій: за підрахунками членів журі, приз глядацьких симпатій серед глядачів, приз глядацьких симпатій за версією інтернет-голосування, партнерські/спонсорські номінації).

3.5. Оргкомітет Конкурсу має право визначити додаткові номінації та призи, а також надати це право партнерам/спонсорам Конкурсу. Спеціальні партнерські/спонсорські номінації визначаються на розсуд представника компанії узгоджуючи їх з Оргкомітетом Конкурсу.

3.6. Призовий фонд формується за рахунок коштів або призів від спонсорів/партнерів, а також з організаційних внесків учасників. Призовий фонд складається з коштовних призів і подарунків від спонсорів/партнерів конкурсу, які розподіляються серед головних номінацій конкурсу "Star Face of the Season" для жіночої та чоловічої та дитячої лінії, якщо такі є в сезоні Конкурсу.

3.7. Виплата грошового еквіваленту вартості вручених подарунків (призів) не здійснюється. Призи та подарунки поверненню та обміну не підлягають. Якщо володарка/володар призу, подарунка не змогли скористатися ним за будь­-якої причини, не залежної від Оргкомітету, Оргкомітет не проводить додаткового розподілу призів та подарунків.

4. Журі Конкурсу

4.1. Для оцінки Учасниць/Учасників події, Оргкомітет створює Журі, до складу якого можуть входити: Організатори, представники спонсорів, партнерів, лідери думок, запрошені представники культури, мистецтва, спорту, політичні та громадські діячі, селебріті, тощо.

4.2. Журі оцінює Учасниць/Учасників, у тому числі виходи на сцені/подіумі, та за результатами оцінок приймає рішення про переможців. Журі не має права розголошувати результати Конкурсу до офіційного оголошення Оргкомітетом чи ведучим Конкурсу на сцені. Кожен член Журі має право голосу і веде обговорення з іншими членами Журі до прийняття рішення всіма членами Журі. Журі оцінює Учасниць/Учасників за шкалою 5 балів. Оргкомітет залишає за собою право не розголошувати імена членів журі до початку події за власним бажанням. Переможців Конкурсу та інші номінації визначаються за результатами всіх виходів на Конкурсі окрім показових, якщо такі є (сума балів). Рішення Журі із затвердженням оргкомітету є остаточним і оскарженню не підлягає.

5. Підстави дискваліфікації

5.1. Оргкомітет залишає за собою право в безапеляційному порядку виключити з числа Учасниць/Учасників, осіб які надали недостовірні відомості (або які не надали додаткову інформацію та документи для їх підтвердження); які не виконують розпорядок заходів Конкурсу; що регулярно запізнюються або не відвідують назначені зустрічі, заняття, фото та відео зйомки; що порушують правила та положення документів, котрі регламентують порядок проведення Конкурсу; що дискредитують своїми вчинками звання Учасниць/Учасників Конкурсу; що не відповідають загальноприйнятим морально-етичним нормам і цінностям; що не внесли організаційний внесок; що не виконали програми підготовки до Конкурсу; що дискредитують права та обов'язки Оргкомітету; що порушили умови договору, а також, у разі допущення інших порушень, що перешкодили належному проведенню Конкурсу.

5.2. Оргкомітет має право дискваліфікувати учасницю/учасника та позбавити можливості участі у фіналі конкурсу в разі незадовільної підготовки до виступу на стадії генеральної репетиції та формуванні програми Конкурсу без можливості повернення організаційного внеску.

5.3. Дискваліфікація відбувається автоматично в разі ігнорування учасницею/учасником рекомендацій Оргкомітету Конкурсу, а також у випадку невиконання учасницею/учасником інших умов, передбачених цими Положеннями.

6. Додаткові умови

6.1. Оргкомітет залишає за собою право позбавлення титулу учасника (-ці) після закінчення Конкурсу без згоди членів журі в разі порушення умов даних Правил та Положень, а також загальноприйнятих морально-етичних норм.

6.2. Остаточний варіант проведення і наповнення фінального шоу і склад Конкурсної програми затверджуються Оргкомітетом у процесі підготовки до Конкурсу.

6.3. Оргкомітет залишає за собою право оперативно в односторонньому порядку вносити доповнення та зміни в документи, що регламентують процес підготовки та проведення Конкурсу.

6.4. Оргкомітет Конкурсу володіє ексклюзивними правами на фото­, відео­ та друковані матеріали, виготовлені на його замовлення в рамках підготовки та проведення Конкурсу.

6.5. Якщо проведенню Конкурсу перешкоджає певна обставина або через обґрунтовані причини він не може проводитися, Оргкомітет залишає за собою право на свій розсуд змінити, припинити або скасувати Конкурс.

6.6. Оргкомітет залишає за собою право накладати штрафні санкції на учасників (попередньо ознайомивши учасників) у випадку систематичних запізнень чи пропусків призначених зустрічей у рамках підготовки до Конкурсу, самостійних внесень змін до запропонованого розкладу та графіку підготовчого процесу, неявки чи запізнення на примірки одягу, макіяж, зачіски, фото та відео зйомки, постановки дефіле та майстер-класи.

6.7. У разі виникнення будь­-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Конкурсу, цих Правил, офіційним визнається тлумачення Оргкомітету, яке є остаточним і обов'язковим для всіх осіб/Учасників Конкурсу та не підлягає оскарженню.

6.8. Участь в Конкурсі не передбачає витрат окрім організаційного внеску з боку осіб, що беруть в ньому участь, а витрати, зроблені ними за власною ініціативою, Оргкомітетом Конкурсу не відшкодовуються. В разі необхідності, витрати на транспортні послуги, харчування, проживання і т.д. особи, що беруть участь в Конкурсі, несуть самостійно. Сума внеску в 15 сезоні конкурсу SFS s's 2020 складає 4700 грн. для всіх учасників (у вартість організаційного внеску включена двомісячна підготовка, відвідування майстер-класів, участь у фото та відео зйомках, примірках одягу та постановці дефіле, а також зачіски і макіяжі для однієї зйомки і безпосередньо Конкурсу, одяг для однієї зйомки та на всі дефіле в день Конкурсу, загальні призи та подарунки в день Конкурсу і призи для брендових номінацій, а також 2 безкоштовні запрошення на конкурс при продажі учасником/учасницею від 10 квитків).

6.9. Якщо учасник/учасниця, яка дала повну суму організаційного внеску, чи суму завдатку, відмовляється від виконання Договору, завдаток чи повна сума внеску не повертається, а залишається в Оргкомітету.

7. РЕКВІЗИТИ

ГО "ПОКОЛІННЯ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"
Р/р 26007052545067
АТ КБ «Приват Банк», МФО 336677
Код ЄДРПОУ 42847132
Тел.. +38 (063) 063 11 33
starfaceoftheseason@gmail.com

8. ЮРИДИЧНА АДРЕСА

Офіс центру краси та моди "Star Face Family"
Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 23
бізнес-центр "Екстім Сіті", офіс 308 (3 поверх)

9. Організатор події. Захід організований ГО «Покоління без обмежень» і проводиться при безпосередній підтримці центру краси та моди «Star Face Family».
Правила відвідування
ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ІМІДЖЕВОГО КОНКУРСУ КРАСИ ТА МОДИ
«STAR FACE OF THE SEASON»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дані правила визначають права та обов'язки громадян-учасників (гостей, партнерів, учасників/учасниць) і оргкомітету заходу (організаторів) на забезпечення в місці проведення заходу громадського порядку, безпеки та створення максимально комфортної атмосфери та є обов'язковими для виконання.

1.2. Дані правила розроблені відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.3. Учасниками події маються на увазі наступні особи: конкурсанти, гості, спонсори, партнери, представники ЗМІ, фотографи, відеографи, волонтери, члени журі, учасники шоу-програми, технічний персонал.

1.4. Проходячи процедуру реєстрації, придбавши квиток, підписавши партнерський чи спонсорський договір, отримуючи бейдж, учасник заходу погоджується (виражає мовчазну згоду) з цими Правилами і зобов'язується їх дотримуватися в місці проведення заходу і на прилеглій території. У разі, якщо учасник не згоден з цими правилами, він має право відмовитися від участі та покинути даний захід.

1.5. Будь-який учасник заходу в праві, до моменту реєстрації на захід, придбання квитка, підписання партнерського чи спонсорського договору, отримання беджа, ознайомитися з цими Правилами в представників оргкомітету заходу чи в точці продажу квитків.

1.6. Оргкомітет має право не допустити учасника на захід або виключити його із залу проведення події в разі порушення учасником цих правил, правил громадського порядку і спричинення шкоди майну організатора, місця проведення заходу та майна третіх осіб.

БУДЬ-ЯКІ ОБМЕЖЕННЯ І ЗАБОРОНИ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ, ВСТАНОВЛЕНІ В ЦІЛЯХ ЗАПОБІГАННЯ І ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПЕРЕБУВАННЯ В МІСЦІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ ЛЮДЕЙ І ПРЕДМЕТІВ, ЯКІ МОЖУТЬ СЛУЖИТИ ЗАГРОЗОЮ СПРИЧИНЕННЯ ШКОДИ ІНШИМ УЧАСНИКАМ ЗАХОДУ І ЇХ МАЙНУ, А ТАКОЖ МАЙНУ ОРГКОМІТЕТУ І ВЛАСНИКІВ МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ АБО ПЕРЕШКОДЖАТИ НЕГАЙНІЙ ЕВАКУАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЗАХОДУ У ВИПАДКУ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ.

2. УЧАСНИКИ МАЮТЬ ПРАВО:

2.1. Взяти участь в заході, за умови пред'явлення квитка (для гостей події), пройшовши акредитацію (для представників ЗМІ), проходження реєстрації та отримання беджа учасника (для членів команди, асистентів, волонтерів, преси, фотографів, відеографів, учасників шоу-програми).

2.2. Вільно користуватися всіма видами послуг наданих в місці проведення заходу.

2.3. Відвідувати окремі зони в місці проведення заходу, які відповідають категорії квитка, контрольної стрічки чи бейджа, за умови їх пред'явлення.

2.4. На отримання повної та достовірної інформації про послуги, які надаються в місці проведення заходу.

2.5. На відшкодування вартості квитка (участі) у випадку відміни заходу оргкомітетом в установленому договорі порядку.

2.6. Звертатися до оргкомітету заходу із зауваженнями та пропозиціями.

3. УЧАСНИКИ ЗОБОВ'ЯЗАНІ:

3.1. Дотримуватися цих Правил, а також дотримуватися програми заходу (доступна в залі проведення заходу та в точці продажу квитків).

3.2. Зберігати квиток, контрольну стрічку, бейдж до закінчення заходу.

3.3. Розмістити контрольну стрічку чи бейдж учасника на видному місці і пред'явити представникам оргкомітету на першу вимогу.

3.4. Дотримуватися громадського порядку і виконувати вказівки представників оргкомітету або членів команди.

3.5. Дбайливо ставитися до майна оргкомітету та місця проведення заходу, інших учасників, дотримуватися чистоти і порядку у місці проведення заходу і на прилеглій території.

4. УЧАСНИКАМ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

4.1. Відвідувати захід у робочому або брудному одязі, а також з багажем, предметами і продуктами, які мають різкий запах або можуть забруднити учасників та інтер'єр місця проведення заходу, іншим чином завдати шкоди майну оргкомітету чи майну інших учасників або можуть служити загрозою нанесення такої шкоди.

4.2. Відвідувати захід у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння.

4.3. Відвідувати захід з тваринами.

4.4. Приносити на захід пиво та інші алкогольні напої в будь-якій тарі, напої і продукти харчування в скляній тарі незалежно від місця їх придбання.

4.5. Приносити на захід вогнепальну, газову, пневматичну і холодну зброю (та інші колючі і ріжучі предмети), вибухові пристрої і піротехніку, газові балончики.

4.6. Приносити легкозаймисті, вибухові, отруйні, ядовиті, забруднюючі, з різким та неприємним запахом предмети і речовини.

4.7. У місці проведення заходу та іншій прилеглій території на відстані менше ніж 15 (п'ятнадцять) метрів по прямій лінії без урахування штучних та природніх перешкод, від входів в місце проведення заходу забороняється:

ü Куріння тютюну та інше використання тютюнових виробів з метою вдихання диму, що виникає від їх тління, смоктання, жування, нюхання тютюнового виробу, а також електронних сигарет в місці проведення заходу та інших будь-яких приміщень і прилеглих територіях спеціально не призначених і не відведених для паління зонах.

ü Вносити в зал великі сумки, коробки, валізи та інші предмети, що створюють перешкоди при пересуванні глядачів в залі під-час події та перешкоджають евакуації в разі пожежі, або надзвичайної ситуації, сума вимірів яких по довжині, ширині, висоті не повинна перевищувати 120 сантиметрів.

4.8. Робити професійну фото та відео зйомку в залі під час проведення заходу, а також на прилеглій території без письмової згоди оргкомітету чи проходження акредитації.

4.9. Під час проведення заходу користуватися засобами радіотелефонного зв'язку, які на час виступу конкурсантів чи учасників шоу-програми повинні бути виключеними.

4.10. Порушувати тишину в залі під час виступу конкурсантів чи учасників шоу-програми, використовувати предмети, які створюють шумові ефекти і заважають іншим учасникам.

4.11. Займати місця в залі, які не відповідають зоні, сектору, номеру ряду і місця, вказаних в придбаному квитку.

4.12. Смітити і розкидати сміття та різні предмети (упаковки, гумки, пляшки, серветки, залишки продуктів харчування і т.д.) в залі, а також на території проведення події.

4.13. Залишати без нагляду речі, сумки, пакети та інші ручні поклажі.

4.14. Пересуватися на скейтборді, самокаті, роликових ковзанах або велосипеді чи іншим не пішим способом.

4.15. Розповсюджувати листівки, брошури, флаєра, візитки, книги, плакати, будь-якого типу з рекламним чи іншим змістом в приміщенні де проводиться захід і на прилеглій території (окрім випадків, на які отримано письмову згоду від оргкомітету події).

4.16. Відвідувати адміністративні зони, зону закулісся (backstage), а також інші зони місця проведення заходу, не передбачені категорією квитка, контрольної стрічки чи бейджу, без дозволу представників оргкомітету.

5. ПРОПУСКНИЙ РЕЖИМ

5.1. Вхід в місце проведення заходу можливий при умові попереднього придбання квитка та пред'явленні контрольної стрічки, акредитації перед подією та пред'явленні відповідного бейджа (для представників ЗМІ), пред'явленні бейджа для членів команди, учасників шоу-програми, фотографів, відеографів, асистентів дизайнерів, волонтерів, дизайнерів, технічного персоналу.

5.2. Представники оргкомітету, члени команди, а також волонтери мають право доступу до всіх зон заходу, при умові пред'явлення бейджа.

5.3. Вхід в зал проведення події можливий не пізніше ніж за 5 хв до початку події, виходу моделей, ведучого чи учасників шоу-програми на сцену (відповідно до програми заходу).

5.4. Виходити із залу проведення події заборонено під час виходу моделей чи учасників шоу-програми на сцену.

5.5. В разі запізнення на подію (відповідно до програми заходу), представники оргкомітету, волонтери, чи охорона на вході не може пропустити в зал проведення події особу яка має вхідний квиток чи бейдж, доки на сцені або подіумі триває дефіле чи виступ учасників шоу-програми.

6. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І ПОПЕРЕДЖЕННЯ

6.1. Відвідуючи захід, учасники приймають дані правила та дають згоду на:

6.1.1. Здійснення організаторами заходу фото та відео зйомки учасників події, а також здійснювати теле чи радіотрансляцію заходу;

6.1.2. Використання організаторами заходу фото і відео матеріалів, які містять зображення учасника для створення фото та відео звітів з події;

6.1.3. Здійснення організаторами відео нагляду під час проведення заходу, в цілях забезпечення безпеки і організації суспільного порядку.

6.2. З ціллю забезпечення безпеки, працівники охорони, залучені до заходу, а також представники служби безпеки адміністрації події, залишають за собою право на огляд сумок і предметів одягу учасників та гостей. У випадку відмови надавати речі для огляду, в доступі на захід може бути відмовлено.

6.3. У разі запізнення чи не явки учасника (гостя, партнера, спонсора, дизайнера) на подію (відповідно до програми заходу), оргкомітет, члени команди чи волонтери мають право посадити на місце особи, яка запізнилася, іншого учасника події. Оргкомітет, члени команди чи волонтери не несуть відповідальності за наявність вільного місця в залі проведення заходу після його початку. Втрачене місце учасника, який запізнився на подію (відповідно до програми заходу), не може бути відновлене до закінчення проведення заходу.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. У випадку порушення учасниками даних Правил, правил громадського порядку, а також інших загальноприйнятих правил та норм поведінки (нецензурна лексика, агресивна поведінка, порушення тиші в залі під час проведення події, використання предметів, які створюють шумовий ефект і заважають іншим учасникам та ін..), представники оргкомітету, волонтери, або члени команди мають право вимагати від порушника покинути захід, а також відмовити йому в подальшому доступі на подію, без компенсації вартості квитка.

7.2. Оргкомітет не несе відповідальності за якість послуг, наданих партнерами події в залі проведення події та на прилеглій території (в тому числі за якість продуктів харчування і напої, реалізовані в місці проведення події).

7.3. Оргкомітет події не несе відповідальності за життя та здоров'я учасників події, а також за шкоду здоров'ю, причинених учасникам не з вини оргкомітету.

7.4. Порушники даних правил можуть бути залучені до адміністративної і кримінальної відповідальності в порядку, встановленим діючим законом України.

Голова оргкомітету: Грабовський Олександр Миколайович
Реквізити та юридична адреса
РЕКВІЗИТИ

ГО "ПОКОЛІННЯ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"
Р/р 26007052545067
АТ КБ «Приват Банк», МФО 336677
Код ЄДРПОУ 42847132
Тел.. +38 (063) 063 11 33
starfaceoftheseason@gmail.com

ЮРИДИЧНА АДРЕСА

Офіс центру краси та моди "Star Face Family"
Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 23
бізнес-центр "Екстім Сіті", офіс 308 (3 поверх)
Політика конфіденційності
Ця політика конфіденційності діє для всього Веб-сайту starfaceoftheseason.com (далі у тексті – Сайт).

Яку ми збираємо інформацію і як її використовуємо.

Нам можуть знадобитися такі дані:


· При заповненні анкети/форми на Сайті користувач вказує прізвище, ім'я, адресу електронної пошти, контактний телефон і дає згоду на використання вказаної інформації, її обробку і зберігання Організатором. Ми використовуємо цю інформацію для виконання своїх зобов'язань перед вами.

· Не вважається порушенням зобов'язань розголошення вказаної інформації про користувача відповідно до обґрунтованих і застосовуваних вимог закону. Користувач погоджується на передачу Сайту своїх даних з метою виконання угод, вказаних у Положеннях і прийнятих Сайтом відповідно до них зобов'язань, а також з метою реклами. Згода Користувача висловлюється у зазначенні ним інформації у відповідних полях при заповненні анкети/форми. Сайт не несе відповідальності за дані, надані Користувачем на Сайті у загальнодоступній формі.

· Файли cookie – коли ви заходите на наш Сайт, ми надсилаємо один або декілька файлів cookie на ваш комп'ютер або інший пристрій. Файли cookie використовуються для того, щоб підвищити якість послуг, що надаються Організатором: зберігати налаштування користувача, відстежувати характерні для користувача тенденції, наприклад, найпопулярніші сторінки. Компанія "Star Face of the Season", як власник Сайту, також використовує файли cookie з метою реклами, а також здійснює їх передачу, зокрема й транскордонну, щоб керувати оголошеннями на сайтах в Інтернеті.

· Інформація про відвідування – при доступі до нашого Сайту через браузер, додаток або за допомогою будь-якого іншого програмного забезпечення наші сервери автоматично записують і передають певну інформацію з метою виконання угод, що укладаються. Журнали сервера можуть містити таку інформацію: IP-адреси, тип і мова браузера, дата і час запиту, а також один або декілька файлів cookie, за якими можна визначити ваш браузер чи акаунт.

· Повідомлення користувача – коли ви надсилаєте нам повідомлення (електронною поштою або іншим засобом), ми можемо зберігати ці повідомлення для обробки запитів, відповідей на питання і майбутнього удосконалення нашої служби клієнтської підтримки. При надсиланні або отриманні SMS ми можемо збирати і зберігати таку інформацію: номер телефону, назву оператора зв'язку, зміст повідомлення, дату і час передачі. Для зв'язку з вами з питань нашої роботи може використовуватися ваша адреса електронної пошти і номер контактного телефону.

· Програмне забезпечення, розроблене третіми особами, яке може використовуватись на Сайті, збирає і обробляє інформацію відповідно до власної політики конфіденційності.

· Інші сайти – ця політика конфіденційності застосовується тільки для Сайту starfaceoftheseason.com. Ми не контролюємо сайти, які використовують інформацію з нашого Сайту або на які ведуть посилання з нашого Сайту. Ці сайти можуть розміщувати на ваш комп'ютер власні файли cookie, збирати дані або запитувати у вас особисту інформацію.

Розсилки та інформаційні повідомлення:

· Під час заповнення форми на Сайті ви даєте згоду на отримання від нас розсилок рекламно-інформаційного характеру. Вказані розсилки містять інформацію про майбутні події та інші заходи Сайту.
· Ви можете відписатись від розсилки у будь-який момент. Для цього потрібно написати в службу підтримки.
· Розсилки надходять у вигляді листа на електронну адресу і/або короткого повідомлення (sms) на номер телефону, вказані вами під час заповнення анкети/форми. Рекламно-інформаційні матеріали можуть бути надані у вигляді паперово-поліграфічної та сувенірної продукції.

Окрім цього, інформація, яку ми збираємо, може бути використана з такою метою:

· Підтримка, забезпечення захисту і вдосконалення нашого Сайту;
· Розробка нових служб;
· Захист прав власності Організатора і наших користувачів.

Перед використанням інформації з іншою метою, що буде зазначено при її зборі, ми попросимо у Вас дозвіл на таке використання. Організатор обробляє особисту інформацію на своїх серверах у різних країнах. У деяких випадках особиста інформація користувачів обробляється за межами країни користувача.

Можливості вибору

У людей різні погляди на конфіденційність. Кожен користувач усвідомлено приймає рішення щодо надання права Організатору на повне використання своїх персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних». Кожен користувач може:

· Заборонити в браузері прийом усіх файлів cookie або налаштувати сповіщення про ці дані. Просимо взяти до уваги, що без файлів cookie деякі служби Продавця можуть працювати не цілком коректно.

Надання доступу до інформації

Ми не розкриваємо особисту інформацію користувачів компаніям, організаціям і приватним особам, які не пов'язані з діяльністю Організатора, окрім випадків коли:

· Користувач надав право Організатору на повне використання своїх персональних даних.
· Для обробки третіми сторонами.
Ми можемо надати персональні дані на обробку нашим дочірнім і афілійованим компаніям, а також іншим довіреним організаціям і особам відповідно до наших інструкцій, політики конфіденційності та інших вимог безпеки.
· На вимогу законодавства.

Організатор дотримується вимог Закону України «Про захист персональних даних» та надає доступ до зазначеної користувачами інформації на Сайті, зберігає, використовує, розголошує зазначену інформацію тільки у випадках, передбачених законодавством. Зокрема: на запити державних органів, у рамках судового процесу або розслідування, з метою запобігання шахрайству, порушення закону, а також з метою безпеки і захисту прав Організатора.

Якщо Організатор прийме рішення про реорганізацію або купівлю-продаж частини або всіх своїх активів, ми гарантуємо захист всіх персональних даних у межах положень про конфіденційність, зазначених користувачами на Сайті. Компанія не несе відповідальності за достовірність зазначеної Користувачем на Сайті інформації, її відповідність документам про ідентифікацію особистості.

Захист інформації

Ми вживаємо всіх необхідних заходів для того, щоб вберегти Організатора і наших користувачів від несанкціонованих спроб доступу, зміни, розкриття або знищення даних, які зберігаються у нас. До цих заходів належать, зокрема:

· використання SSL-шифрування в роботі наших служб;
· постійна перевірка і вдосконалення процесів збору, зберігання та обробки даних і заходів безпеки, включно із заходами забезпечення фізичної безпеки;
· надання доступу до особистої інформації тільки тим співробітникам, підрядникам і агентам Організатора, яким необхідно володіти цією інформацією для здійснення виконуваних від імені Організатора операцій. Невиконання цими особами договірних зобов'язань з дотримання конфіденційності веде до санкцій, включно зі звільненням і кримінальним переслідуванням.

Доступ до особистої інформації і її оновлення

· Ми можемо відхиляти багаторазово повторювані заявки, а також запити, які вимагають масштабних технічних робіт (наприклад, створити нову систему або значно змінити існуючу), які піддають ризику конфіденційність інших користувачів, а також ті, які містять даремні пропозиції (наприклад, обробити інформацію на резервних копіях).
· У всіх випадках, коли ми надаємо доступ до інформації і можливість вносити в неї виправлення, ми робимо це безкоштовно, якщо тільки це не потребує від нас значних зусиль.
· У зв'язку з особливостями роботи певних служб, після видалення з активних серверів інформація може зберігатися протягом обмеженого терміну в наших системах резервного копіювання до того часу, поки не буде остаточно видалена.

Дотримання вимог

· Організатор дотримується прийнятих в Україні принципів конфіденційності щодо повідомлення, вибору, передання, безпеки, цілісності даних і доступу до них.
· Ми регулярно перевіряємо дотримання цієї політики конфіденційності.
· Якщо ми отримали офіційну скаргу в письмовій формі, вважаємо своїм обов'язком зв'язатися з користувачем, який надіслав скаргу, щодо його претензій і вирішити питання або усунути проблему в найкоротший термін.

Зміна цієї політики конфіденційності

Час від часу наша політика конфіденційності може змінюватись. Однак ми не маємо наміру і не будемо обмежувати права користувачів без їх вочевидь вираженої згоди. Усі оновлення політики конфіденційності відображаються на цій сторінці. Якщо зміни будуть значними, ми повідомимо вас електронною поштою.
Згода на обробку персональних даних
Цим документом я висловлюю свою згоду на здійснення Оргкомітетом з усіма персональними даними, вказаними мною під час реєстрації, таких дій: збір, накопичення, реєстрація, зберігання, змінення, оновлення, використання і розширення (розповсюдження, реалізація, передача), знищення (далі – Обробка).

Обробка персональних даних може здійснюватися Оргкомітетом на паперовому і/або електронному носіях з можливим використанням змішаної обробки: автоматизованої і неавтоматизованої.

Метою збору і обробки персональних даних є організація Оргкомітетом направлення (надсилання) на мою адресу спеціальних пропозицій, інформації про кастинги чи інші дії, у межах своєї діяльності.

Я погоджуюсь з тим, що Оргкомітет може передавати мої персональні дані третім особам, якщо таке передання необхідне для виконання Оргкомітетом своїх обов'язків переді мною, як учасником Конкурсу, а також при обробці персональних даних.

Я підтверджую свою згоду з усім вказаним вище, а також зобов'язуюсь дотримуватись всіх правил та публічних угод на веб-сайті starfaceoftheseason.com.

Оргкомітет залишає за собою право вносити зміни в дані правила, Політику конфіденційності і Положень та правил участі у Конкурсі на свій розсуд.
Організатор події
ГО "Покоління без обмежень" за підтримки центру краси та моди "Star Face Family"
Авторські права
© 2013 - 2020. STAR FACE OF THE SEASON. All Rights Reserved.

Star Face of the Season - є офіційно зареєстрованою торговою маркою. Цей сайт і його зміст не можуть бути скопійовані, відтворені, перевидані, прописані посиланням, передані або розповсюджені будь-яким чином без попередньої письмової згоди з представниками оргкомітету, і кожна згадка повинна містити посилання на сайт (копірайт) Star Face of the Season.

Посилання на веб-сайти, окрім тих, що належать бренду Star Face of the Season, пропонуються для зручності користувачів. Бренд Star Face of the Season не бере участь у їх створенні/розробці і не несе відповідальність за їх зміст.
поширені запитання
Для вашої зручності, ми зібрали найпоширеніші запитання і відповіли на них. Якщо раптом у списку ви не знайшли потрібного - пишіть або ж телефонуйте, ми завжди раді допомогти!
Для учасників (дівчат та чоловіків)
1. Як взяти участь у конкурсі?

Щоб взяти участь в конкурсі, потрібно заповнити анкету, яка розміщена на нашому офіційному сайті starfaceoftheseason.com. Участь в конкурсі можлива лише після успішного проходження кастингу.

2. Якими параметрами треба володіти, щоб взяти участь в кастингу?

Конкурс SFS не передбачає відбір учасників за модельними параметрами. Ми шукаємо харизматичних людей із приємною зовнішністю, готових до самовдосконалення в напрямку культури, стилю, краси та моди.

3. Як проходить кастинг?

На конкурсі SFS діє спрощена система кастингу. Все, що потрібно зробити, продефілювати в купальнику/білизні, поспілкуватися з представниками Оргкомітету і для вас зроблять декілька фото.

4. Чи передбачений фінансовий внесок за участь в конкурсі?

Участь в кастингу безкоштовна, а безпосередня участь у конкурсі передбачає фінансовий внесок у який включено все необхідне для успішної двомісячної підготовки та безпосередньо участі у самій події (одяг, зачіски, макіяжі, послуги фотографів, відеографів, стиліста, комплекс потрібних і корисних майстер-класів та інші необхідні речі/послуги).

5. Скільки часу триватиме підготовка?

Підготовка до конкурсу триває протягом двох місяців у м. Івано-Франківськ.

6. Де проходитиме підготовка учасників?

Підготовка до конкурсу відбуватиметься в сучасному та просторому офісі центру краси та моди "Star Face Family", який знаходиться в центральній частині Івано-Франківська.

7. Які можливості отримують учасники після участі в конкурсі?

Кожен учасник отримає змогу самовдосконалитись, реалізувати свій потенціал, здобути нові навички, підвищити власну впізнаваність в суспільстві, створити імідж сучасної та стильної особистості а також можливість співпраці з брендом Star Face Family.

8. Чи буде надаватися учасникам весь необхідний одяг, аксесуари, послуги візажу, перукарів та інші необхідні речі?

Оргкомітет конкурсу забезпечує всі необхідні ресурси та умови для комфортної та успішної підготовки, а також участі в конкурсі.

9. Хто буде представлений у журі конкурсу?

У склад журі конкурсу входять Організатори, представники спонсорів, партнерів та запрошені представники культури, мистецтв, спорту, політичні та громадські діячі, селебріті тощо.
Для партнерів (спонсорів, меценатів)
1. Як стати партнером?

Щоб стати партнером конкурсу, потрібно заповнити форму на офіційному сайті starfaceoftheseason.com у розділі "Партнерам", або зв'язатися з представниками Оргкомітету.

2. Які види партнерства ви пропонуєте?

Оргкомітет конкурсу пропонує два види партнерства: комерційне та бартерне.

3. Чи потрібно партнеру купляти квитки?

Оргкомітет конкурсу виділяє певну кількість квитків відповідно до позиціонування партнера в рамках події.

4. Які напрямки бізнесу ви розглядаєте для партнерства?

Для партнерства розглядаються абсолютно різноманітні види діяльності, які Оргкомітет гармонійно інтегрує в рекламну кампаніїх події.

5. Чи можна організувати показ колекції (одягу, взуття, прикрас, аксесуарів) в рамках події?

Ми відкриті до пропозицій що до показів, оскільки даний напрямок є ключовим в рамках події.

6. Чи можна влаштувати дегустацію чи виставку продукції в рамках події?

Так, адже під час проведення конкурсу ми організовуємо фуршет/дегустацію для гостей події.

7. Що потрібно від партнера для підготовки до події?

В залежності від обраного виду партнерства, менеджер по роботі з партнерами індивідуально обговорює всі робочі моменти з представником вашої компанії. До базових вимог потрібно віднести: логотип та брендові матеріали компанії.

8. Якого ефекту очікувати від участі в події?

Для кожного партнера - це можливість підвищити впізнаваність бренду компанії, познайомити споживачів з новим продуктом/послугою, розширити цільову аудиторію, стати для ваших постійних клієнтів символом надійності та успішності.

9. Яка цільова аудиторія події?

Культурна, політична, бізнес-еліта, громадські діячі, учасники, дизайнери одягу, власники магазинів з одягом, лідери думок та впізнавані люди міста.

10. Чи можлива подальша співпраця з брендом?

Так ми відкриті для подальшої співпраці та пропонуємо систему лояльності для постійних партнерів.

11. На якій основі відбувається побудова співпраці?

Співпраця грунтується на основі підписання спонсорського договору або гарантійного листа.
Для гостей (відвідувачів події)
1. Коли відбувається подія?

Конкурс відбувається двічі на рік в кінці весняного та осіннього періодів.

3. Як потрапити на подію?

Щоб потрапити на подію потрібно придбати квиток.

4. Де можна подивитися програму заходу?

Програма заходу публікується за декілька тижнів до початку конкурсу на офіційних ресурсах конкурсу (сайт та соцмережі).

5. Де можна придбати квиток?

Квиток можна придбати в офісі центру краси та моди "Star Face Family" за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 23 (3 поверх).

6. Що входить у вартість квитка?

Для гостей конкурсу ми готуємо насичену шоу-програму, конкурс краси з поєднанням показів мод та фуршетом. Також у вартість включено відвідування afterparty.

7. Скільки триває подія?

Офіційна частина конкурсу триває близько трьох годин. Не офіційна частина (збір гостей) триває одну годину.

8. Чи можу я голосувати за учасників події?

Так, адже в рамках конкурсу відбувається: голосування за приз глядацьких симпатій в інтернеті; приз глядацьких симпатій безпосередньо під час проведення події.

9. З якого віку можна потрапити на подію?

Вікових обмежень для відвідування події немає. Для неповнолітніх осіб вхід на подію дозволений за усною згодою батьків.

10. Чи є дрес-код для відвідування події?

На конкурсі передбачений коктейльний дрес-код для чоловіків та жінок.

11. Що потрібно мати з собою, йдучи на подію?

Квиток та хороший настрій.
© 2013-2020. All Rights Reserved.
Star Face of the Season
Твори власну історію разом з нами!

Стань частиною великої сім'ї у 15 сезоні іміджевого конкурсу краси та моди SFS s's 2020. Грандіозне шоу, сотні гостей на події і тисячі глядачів онлайн, два місяці насиченої та незабутньої підготовки, нові друзі та безліч можливостей. Це те, що тобі потрібно!